Thema's

Zes thema’s staan de komende jaren centraal .

  1. Zorgzame stad
  2. Woon- en groeistad
  3. Stad die werkt en leert
  4. Duurzame stad
  5. Bruisende Binnenstad
  6. Stad in de regio

Eerst benoemen we onze opgave(n) op het thema; zoals te herleiden is uit de Stadsbegroting 2015-2018. Vervolgens leest u een korte toelichting op de voortgang en ontwikkelingen. Waar niets wordt gemeld, betekent dit dat het beleid en uitvoering daarvan op orde is en we binnen de afgesproken financiële kaders blijven.
Tenslotte vindt u een toelichting op de claims en investeringen die gekoppeld zijn aan het thema.  
U kunt bij een aantal thema's een disbalans ervaren tussen de inhoudelijke teksten op voortgang en ontwikkelingen en de afwijkingen, claims en investeringen die aan dit thema gekoppeld zijn; deze zijn soms meer operationeel van aard.
We hechten eraan om nogmaals toe te lichten dat de claims met een bescheiden omvang, éénmalige reparaties en claims die niet direct gekoppeld zijn aan een thema terug te vinden zijn bij het financieel overzicht en een nadere toelichting staat opgenomen in de digitale versie van de Zomernota.