Wijkontwikkeling

Geen opmerkingen.

Financiële ontwikkeling

Er zijn geen financiële ontwikkelingen opgenomen.

Winstwaarschuwingen

Er zijn geen winstwaarschuwingen.

Financiëel tabel

Financiële tabel

bedragen * € 1.000,-

 2015

 2016

 2017

 2018

 2019

geen financiële wijzigingen