Veiligheid

Geen opmerkingen.

Financiële ontwikkeling

B33. Project Bluswatervoorzieningen
Het budget voor het project Bluswatervoorzieningen langs het Spoor is € 510.000. Vorig jaar werd verwacht dat € 100.000 in 2014 uitgegeven zou worden en € 410.000 in 2015. Inmiddels is gebleken dat er in 2014 nauwelijks uitgaven zijn geweest; we verwachten het hele budget in 2015 uit te geven. Dit is ook al in de jaarrekening van 2014 gemeld. Wij verwachten dus een incidentele overschrijding van € 100.000 in 2015.

Winstwaarschuwingen

Er zijn geen winstwaarschuwingen.

Financiëel tabel

Financiële tabel

bedragen * € 1.000,-

 2015

 2016

 2017

 2018

 2019

Bestaand beleid

B33. project Bluswatervoorzieningen

-100