Mobiliteit

Nijmegen is genomineerd voor de organisatie van het Europese fietscongres Velo-city in 2017. Velo-city is een vermaard meerdaags internationaal fietscongres onder auspiciën van de European Cyclist Federation, de ECF. Nederland wordt internationaal gezien als gidsland op het gebied van fietsen en fietsinclusieve mobiliteit. Een groot evenement als Velo-city naar de regio halen onderstreept de ambities van de regio op het gebied van duurzame mobiliteit en kan de regionale samenwerking verder kracht bijzetten.

Financiële ontwikkeling

C4. Velo City
De organisatie van het Velo City congres  in 2017  legt een extra beslag  op onder andere secretariële, beleidsinhoudelijke en financiële capaciteit. In de nog te sluiten samenwerkingsovereenkomst met de samenwerkende partners van Velo City (Nijmegen, Arnhem, Stadsregio/provincie, streefdatum voor de zomer 2015) maken we afspraken over de inzet en verrekening van deze kosten. We gaan er vooralsnog uit van een extra belasting voor Nijmegen van 2.000 uur of € 0,2 mln. (€ 50.000 in 2015, € 50.000 in 2016 en € 100.000 in 2017).

Winstwaarschuwingen

De parkeeromzet  laat een gunstige ontwikkeling zien.  Bij de najaarsnota 2014  is deze a-structureel verhoogd. We hebben toen aangegeven dat we in 2015 met een nadere analyse en eventueel met een definitieve bijstelling zouden komen. Op basis van het inzicht per 1 mei lijkt er een voordeel op de omzet kort parkeren en een nadeel op de omzet parkeerboetes te ontstaan. Het nadeel op de parkeerboetes hangt onlosmakelijk samen met een hoge betalingsgraad bij het parkeren. Deze is met 97% buitengewoon hoog te noemen, en met een toenemende populariteit van het garage parkeren  wat een 100% betalingsgraad kent. We volgen de ontwikkelingen nauwgezet en doen een eventuele definitieve melding in de Slotwijziging van 2015 (voorheen najaarsnota 2015).

Financiëel tabel

Financiële tabel

bedragen * € 1.000,-

 2015

 2016

 2017

 2018

 2019

Nieuw beleid

C4. Velo City

-50

-50

-100