Zomernota 2015

"Vanaf 2015 zijn we verantwoordelijk voor alle zorg die buiten de instellingen geleverd wordt. We vinden het belangrijk onze taken zo in te richten dat ze toekomstbestendig zijn en gaan daarbij uit van de eigen kracht van de inwoners en hun netwerk in de wijk. We organiseren de zorg wijkgericht en op maat met als doel dat elke inwoner optimaal kan deelnemen aan de samenleving."

"De komende jaren blijft het aantal inwoners nog groeien. Wij willen inzetten op een veelzijdige woonstad die aantrekkelijk is en blijft voor jong en oud. Met de ontwikkeling van Waalfront, een hotspot aan de Waal met een uniek, levendig karakter en de ontwikkelingen aan de noordoever van de rivier zorgen we dat de stad eigentijds en dynamisch blijft."

"Werk is de basis voor een goed en zelfstandig bestaan. Een levendig bedrijfsleven en een goede aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt zijn daarvoor een must. Voor ons dus de taak om bij te dragen aan een goed vestigingsklimaat met kansen voor jong en oud op de arbeidsmarkt, ook voor mensen met een grotere afstand tot werk."

"We houden vast aan het bestaande klimaat- en energiebeleid met als doel om in 2045 energieneutraal te zijn. We zetten in op energiebesparing, zonne- en windenergie, maximale inzet van het warmtenet en stimuleren duurzame initiatieven van onderop."

"De binnenstad is hét visitekaartje van Nijmegen, onze grootste bezoekerstrekker, een belangrijke drager van de identiteit en geschiedenis van onze stad en een belangrijke woon- en werklocatie. Leegstand in de binnenstad vraagt aandacht. Met ondernemers, eigenaren, bewoners, culturele instellingen en andere marktpartijen willen we het winkel-, horeca- en evenementenaanbod en de ambiance van de binnenstad versterken."

"Regio en stad horen onlosmakelijk bij elkaar. Onze stad heeft belang bij een veelzijdige en krachtige regio; en die regio heeft op zijn beurt belang bij een sterke en onderscheidende centrumstad. Dat stad en regio elkaar versterken maakt dat we een aantrekkelijk gebied zijn om te wonen, te werken en te recreëren. Op verschillende terreinen bundelen we de krachten binnen de regio Nijmegen, de provincie Gelderland of binnen de Euregio."